Zarys

Prowadzimy Działalność Sprzyjającą Społeczeństwu, Produkując Przyjazne dla Środowiska Opony.

Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju, nieustannie biorąc pod uwagę zmiany środowiskowe i potrzeby naszych klientów, pracowników i partnerów.

Środowisko

PODEJMUJEMY DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ ŚRODOWISKA I ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

 • Produkcja opon przy ograniczonym wykorzystaniu surowców naturalnych, stosowanie materiałów nadających się do ponownego przetworzenia, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i generowanego hałasu

  • Redukcja zużycia energii
  • Produkcja opon o zwiększonej efektywności paliwowej
  • Zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi środowiska
  • Promowanie wysokich standardów zarządzania środowiskowego, takich jak ISO 14001
  • Przygotowanie na wypadek wystąpienia zagrożeń środowiskowych i zapewnienie ochrony przez zanieczyszczeniem, a także zmniejszenie ilości odpadów oraz ich odzysk.
  • Szkolenie pracowników, sprzedawców i partnerów handlowych w celu zwiększenia ich świadomości dotyczącej ochrony środowiska.

Zaangażowanie Społeczne

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wsparcie społeczności i pomoc potrzebującym.

Nieustannie staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo. Uważamy, że cała firma jest odpowiedzialna za działanie na rzecz środowiska i pracowników. To nasza międzynarodowa filozofia, zgodnie z którą chcemy poprawiać jakość życia.

 • Praktyki zawodowe Bliska współpraca z lokalnymi szkołami i uczelniami, aby zapewnić młodym ludziom doświadczenie zawodowe.
 • Walka z ubóstwem Pomoc ubogim rodzinom w znalezieniu godnego miejsca zamieszkania.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych.
 • Świadomość społeczna Wspieranie programów opieki społecznej.

Troska o Pracowników

Zapewniamy przyjazne i otwarte miejsce pracy, spełniające wymogi BHP i szanujące prywatność pracowników.

Nasi pracownicy uczestniczą w corocznych programach szkoleniowych. Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicą są dla nas bardzo ważni i przyczyniają się do rozwoju przemysłu oraz działania na rzecz społeczeństwa. Troska o to, by ich motywacja nie słabła, jest dla nas priorytetem.

W naszej bogatej kulturze tworzymy środowisko sprzyjające innowacji, kreatywności i współpracy, co przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i klientów. Pracujemy wspólnie, niezależnie od różnic kulturowych, religijnych, wieku czy niepełnosprawności. Nie dyskryminujemy ludzie ze względu na ich rasę, płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, członkostwo w związkach zawodowych, tożsamość etniczną, poglądy religijne ani żadne inne aspekty chronione prawem.