Środowisko Pracy

Wyniki pracowników wzrastają w wydajnym środowisku pracy.

Dlatego zapewniamy przyjazne i otwarte miejsce pracy, gdzie pracownicy mogą swobodnie dzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi spraw etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.

Polityka i Procedury

 • Okres próbny

  Podczas okresu próbnego nowi pracownicy mają okazję zaprezentować swoje umiejętności i przekonać się, czy praca na danym stanowisku spełnia ich oczekiwania. Firma w tym czasie ocenia możliwości pracowników oraz to, jak sobie radzą. Zarówno pracodawca, jak i pracownik może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie trwania okresu próbnego bez podawania przyczyny i uprzedniego powiadomienia.

 • Ocena pracownika i wynagrodzenie

  Na zakończenie okresu próbnego przeprowadzana jest ocena danego pracownika, a na jej podstawie prowadzone dalsze rozmowy dotyczące zatrudnienia.

  Wydajność wszystkich pracowników oceniana jest na podstawie ich okresu próbnego.

 • Urlop

  Aby udać się na urlop, pracownik musi uzyskać wcześniejszą zgodę od szefa swojego działu. Wnioski są rozpatrywane z uwzględnieniem interesów firmy oraz bieżącej sytuacji kadrowej.

 • Wolność zatrudnienia

  Nikt nie może być zatrudniony lub zmuszany do pracy wbrew swojej woli.

 • Wyeliminowanie dyskryminacji

  Gwarantujemy zasadę równych szans i równego traktowania. Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji. Pracujemy wspólnie, niezależnie od różnic kulturowych, religijnych, wieku czy niepełnosprawności. Nie dyskryminujemy ludzie ze względu na ich rasę, płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, członkostwo w związkach zawodowych, tożsamość etniczną, poglądy religijne ani żadne inne aspekty chronione prawem.

 • Rozwiązanie umowy

  Umowa z danym pracownikiem zostaje rozwiązana w przypadku niedopuszczalnego postępowania, takiego jak;

  • Kradzież
  • Praca pod wpływem alkoholu lub narkotyków
  • Posiadanie, rozprowadzanie, sprzedaż oraz spożywanie alkoholu lub narkotyków w miejscu pracy, podczas pełnienia obowiązków oraz obsługi sprzętu i maszyn wynajętych przez pracodawcę lub będących jego własnością.
  • Przemoc w miejscu pracy
  • Molestowanie seksualne i inne formy nękania
  • Zbyt częsta nieobecność lub niestawienie się do pracy bez wcześniejszego powiadomienia.
  • Nieupoważnione ujawnienie tajemnicy zawodowej lub poufnych danych.
  • Hazard w miejscu pracy lub na terenie firmy
  • Niewłaściwe wykorzystanie aktywów firmy

Rozwój Zawodowy

Organizujemy szkolenia dla naszych pracowników.

Program szkoleń kierowniczych rozpoczyna się na poziomie menadżerów średniego szczebla lub wśród innych utalentowanych pracowników, którzy mają predyspozycje do tego, by zostać liderem.

Nasz dział personalny zapoznaje się z ocenami pracowników oraz ich wykształceniem, a następnie decyduje, którzy z nich wezmą udział w szkoleniach.

Program obejmuje rozwój wielu umiejętności biznesowych, które pokazują, w jaki sposób stawiać czoła wyzwaniom, a także szkolenia produktowe, zarządzanie projektowe, zmiany w zarządzaniu, techniki sprzedaży oraz rozwój pracowników.

Szkolenie kadry kierowniczej ma na celu wykształcenie w menadżerach pożądanych umiejętności, takich jak podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów czy zarządzanie czasem.

BHP

Nasz sukces opiera się na ludziach i ich dobrym samopoczuciu.

Program szkoleń BHP ma na celu budowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Ponadto może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w pracy, kosztów związanych z zachorowaniami oraz zwolnieniami lekarskimi.

Choroby i wypadki w miejscu pracy są bardzo poważnym problemem i często wiążą się z osobistymi tragediami i cierpieniem. Polityka BHP firmy Starmaxx ma na celu zapobiegnięcie takim sytuacjom, a zarazem wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa pracowników, co bezpośrednio przekłada się na ich wyniki w pracy. Każdy wypadek jest przez nas dokładnie badany, tak aby poznać jego przyczyny oraz podjąć niezbędne kroki w celu uniknięcia wystąpienia podobnego niebezpieczeństwa w przyszłości.